Intercity
Retail

43 MAIN ST S

Halton Hills, Ontario, L7G3H2

$1,000

property Type:

class: CommercialProperty

type: Lease

FERNANDO GIANDOMENICO
3 days ago
Retail

#2 CHAIR -43 MAIN ST S

Halton Hills, Ontario, L7G3H2

$2,000

property Type:

class: CommercialProperty

type: Lease

SAMANTHA SERVELLO
3 days ago
Vacant Land

1545 BANK ST

Ottawa, Ontario, K1H7Z1

$4,999,000

property Type:

class: CommercialProperty

type: Sale

LOU GROSSI
6 days ago
Retail

46 CENTRE ST

Vaughan, Ontario, L4J1E9

$4,800,000

property Type: Residential Commercial Mix

class: CommercialProperty

type: Sale

FERNANDO GIANDOMENICO
6 days ago
Retail

#A01001B -1005 KING ST W

Toronto, Ontario, M6L3M8

$45

property Type:

class: CommercialProperty

type: Lease

LOU GROSSI
2 weeks ago
Retail

#AB1002A -85 ELLESMERE RD

Toronto, Ontario, M1R4B8

$5

property Type:

class: CommercialProperty

type: Lease

LOU GROSSI
2 weeks ago
Retail

#B01003A -4525 KINGSTON RD

Toronto, Ontario, M1E2P1

$41

property Type:

class: CommercialProperty

type: Lease

LOU GROSSI
2 weeks ago
Retail

#A01004A -1615 DUNDAS ST E

Whitby, Ontario, L1N2L1

$10

property Type:

class: CommercialProperty

type: Lease

LOU GROSSI
2 weeks ago
Retail

#A01048A -1615 DUNDAS ST E

Whitby, Ontario, L1N2L1

$28

property Type:

class: CommercialProperty

type: Lease

LOU GROSSI
2 weeks ago
Retail

#A01003B -3080 YONGE ST E

Toronto, Ontario, M4N3N1

$50

property Type:

class: CommercialProperty

type: Lease

LOU GROSSI
2 weeks ago